Cursus Nederlands voor gevorderden B2 in Amsterdam

Veel studenten van Joost Weet Het! volgen verschillende cursussen Nederlands om uiteindelijk niveau B2 te bereiken en het Staatsexamen nt2 II te doen. De B2 cursus start op 11 april in Amsterdam.

In de B1 en B2 cursussen leer je de vanzelfsprekendheid en de automatismen in de dagelijkse taal. Daarnaast raak je bekend met de nuances van woorden. De lessen zijn nog steeds zeer communicatief, maar schrijven en lezen nemen nu ook een belangrijke plaats in. Je kan duidelijk een mening geven en zelf een serieus gesprek aanknopen. Je moet nu ook je woordenschat vergroten en veel woordjes in je hoofd stampen. Naast een groter vocabulaire leer je uitdrukkingen begrijpen. Zo leer je iets over de nuances van de taal. Ze maken je niets wijs, als je thuis ook maar hard studeert!      
     
Als je het Nederlands beter wilt leren beheersen en straks het staatsexamen nt2 II wilt doen, is deze cursus een goede start. Voorwaarde is dat je het examen voor de gevorderden cursus B1 hebt gehaald. De cursus omvat de delen lezen, schrijven, spreken en luisteren van het Europees referentiekader B2.

Cursusschema voor de gevorderden cursussen Nederlands

Cursusprogramma

Schrijf je hier in!