Cursus Nederlands voor gevorderden B1 in Amsterdam

Veel studenten van Joost Weet Het! volgen verschillende cursussen Nederlands om uiteindelijk niveau B1 te bereiken en het Staatsexamen nt2 te doen.

In de B1 cursussen leer je de vanzelfsprekendheid en de automatismen in de dagelijkse taal. Daarnaast raak je bekend met de nuances van woorden. De lessen zijn nog steeds zeer communicatief, maar schrijven en lezen nemen nu ook een belangrijke plaats in. Je kan duidelijk een mening geven en zelf een serieus gesprek aanknopen. Je moet nu ook je woordenschat vergroten en veel woordjes in je hoofd stampen. Naast een groter vocabulaire leer je uitdrukkingen begrijpen. Zo leer je iets over de nuances van de taal. Ze maken je niets wijs, als je thuis ook maar hard studeert!

Als je in Nederland wilt werken en straks het staatsexamen nt2 I wilt doen, is deze cursus een goede start. Voorwaarde is dat je het examen voor de halfgevorderden cursus A2 hebt gehaald. De cursus omvat de delen lezen, schrijven, spreken en luisteren van het Europees referentiekader B1.

De volgende cursus nederlands op niveau B1 start op 11 april in Amsterdam

Cursusschema voor de gevorderden cursussen Nederlands

Cursusprogramma

Schrijf je hier in!